Cách sử dụng điện thoại bàn panasonic cập nhật mới nhất

Đức Khôi 13/01/2024
panasonic 9 1

Thời đại công nghệ hiện đại chúng ta đang dần đổi sang sử dụng điện thoại đi động mà quên mất công năng của chiếc điện thoại bàn. Tuy vậy vẫn có những người, những nhà, cơ quan, tổ chức bắt buộc phải sử dụng đến điện thoại bàn. Tuy nhiên có nhiều người lại chưa biết cách sử dụng điện thoại bàn panasonic. Vậy thì trong bài viết này Khôi hướng dẫn bạn cách sử dụng nhé!

Sau đây là hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn panasonic

Mở và tắt nguồn điện thoại

Nhấn và giữ phím “ Nguồn/kết thúc” tới khi nghe được tiếng bíp dài tức đã mở hoặc tắt nguồn thành công.

Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic
Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic

Cách đổi ngôn ngữ khác

 1. Nhấn phím “Menu hoặc OK”.
 2. Nhấn phím lên “▲” hoặc mũi tên xuống “▼” để chọn mục “Setting HS”.
 3. Nhấn phím sang bên phải “►”. Sau đó nhấn mũi tên lên”▲” hoặc mũi tên xuống “▼” để chọn “DISPLAY OPT”.
 4. Nhấn phím mũi tên sang phải“►”. Nhấn mũi tên lên”▲” hoặc mũi tên xuống “▼” để chọn “LANGUAGE”.
 5. Nhấn phím mũi tên sang phải “►”. Nhấn mũi tên đi lên ” ▲” hoặc xuống “▼” để chọn ngôn ngữ (có 10 ngôn ngữ).
 6. Nhấn phím “Menu hoặc OK” để lưu lại .
 7. Nhấn phím “Nguồn hoặc kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic 2

Chỉnh âm lượng

 1. Nhấn phím “Menu hoặc OK”. Nhấn phím tên lên “▲” hoặc xuống “▼” để chọn mục “Setting hs”.
 2. Nhấn phím nút sang bên phải “►”. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuống “▼” để chọn mục “Ringer Opt”.
 3. Nhấn phím sang bên phải“►”. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuống “▼” để chọn mục “Ringer Vol”.
 4. Nhấn phím sang bên phải “►”. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuống”▼” chọn mức chuông mong muốn (7 mức ).
 5. Nhấn phím “Menu hoặc OK “.
 6. Nhấn phím “Nguồn hoặc kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic 3

Chỉnh ngày và giờ

 1. Nhấn phím “Menu hoặc OK”.
 2. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuông “▼” để chọn mục “Setting BS”.
 3. Nhấn phím sang bên phải “►”, màn hình xuất hiện chữ “Input Code”.
 4. Nhấn phím “*” trên bàn phím, vào 2 số cho giờ (00-23), 2 số cho phút (00-59).
 5. Nhấn phím sang bên phải “►” 2 lần, sau đó nhấn phím ”*” 2 lần.
 6. Nhập ngày, giờ và năm, sau đó nhấn phím sang bên phải “►” để lưu.
 7. Nhấn phím “Nguồn hoặc kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic 4

Chỉnh đồng hồ báo thức

 1. Nhấn phím “Menu hoặc OK”.
 2. Nhấn phím đi lên”▲” hoặc đi xuống”▼” để chọn mục “Setting HS”, nhấn phím “Menu hoặc OK”.
 3. Nhấn phím đi lên”▲” hoặc đi xuống”▼” để chọn mục “Time Alarm”, nhấn phím “Menu hoặc OK”.
 4. Nhấn phím đi lên”▲” hoặc đi xuống “▼” để chọn mục “Set Time”.
 5. Nhấn phím sang bên phải“►”, nhập vào 2 số cho giờ (00-23), 2 số cho phút (00-59).
 6. Nhấn phím “Menu hoặc OK “.
 7. Nhấn phím đi lên”▲” hoặc xuống dưới”▼” để chọn số lần báo giờ “Once” (Một lần), “Repeat Daily” (Lặp lại hằng ngày), “Off” (Tắt).
 8. Nhấn phím “Menu hoặc OK” .
 9. Nhấn phím “Nguồn hoặc kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 10. Khi đến thời gian báo thức, lúc này điện thoại sẽ đổ chuông cảnh báo sau đó trên màn hình xuất hiện chữ “Time Alrm”. Nhấn bất kỳ phím nào từ 0-9, *, #, “gọi” để tắt đồng hồ .
 11. Nếu trong lúc bạn sử dụng có cuộc thoại tại thời điểm có đồng hồ báo giờ, máy sẽ không đổ chuông. Khi bạn kết thúc cuộc gọi máy sẽ bắt đầu reo chuông để bạn biết.

Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic 5

Lưu số điện thoại vào bộ nhớ trong

 1. Nhấn phím “Menu hoặc OK” 2 lần .
 2. Nhập số điện thoại vào từ bàn phím (tối đa là 24 chữ số) .
 3. Nhấn phím “Menu hoặc OK”, nhập tên vào ( tối đa 9 kí tự ) .
 4. Nhấn phím “Menu hoặc OK”, trên màn hình xuất hiện chữ “ Saved”. Nếu muốn tiếp tục lưu ta thao tác lại Bước 2.
 5. Nhấn phím “Nguồn hoặc kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt. Nếu màn hình xuất hiện chữ “Memory Full” (Bộ nhớ đầy) lúc này việc cần làm của bạn là phải xóa bớt những số điện thoại đã lưu, sau đó bạn mới có thể lưu thêm những số mới.

Lưu số vào bộ nhớ nhanh

 1. Nhấn phím danh bạ để vào xem được danh sách số điện thoại trong bộ nhớ
 2. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuống “▼” để dò tìm số điện thoại . Nhấn phím “Menu hoặc OK”.
 3. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuống “▼” để màn hình hiển thị “HOT KEY REG “ .
 4. Nhấn phím “Menu hoặc OK” . Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuống “▼” để chọn phím nhớ từ 1 đến 9 .
 5. Nhấn phím “Menu hoặc OK” . Chọn “ Yes “
 6. Nhấn phím “Menu hoặc OK” . Nhấn phím “Nguồn hoặc kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic 6

Gọi lại số nhớ nhanh

 1. Nhấn và giữ phím nhớ . Nhấn “Gọi” máy sẽ tiến hành cuộc gọi cho chúng ta .
 2. Nhấn phím “Nguồn hoặc kết thúc” hoặc đặt máy con lên máy mẹ để kết thúc cuộc gọi.

Xoá số nhớ nhanh

 1. Nhấn và giữ phím nhớ . Nhấn sang phải “►” 2 lần . Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuống “▼” để chọn mục “Yes “ . Nhấn sang phải “►” .
 2. Nhấn phím “Nguồn hoặc kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Sửa số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ

 1. Nhấn phím danh bạ để vào xem được danh sách số điện thoại trong bộ nhớ.
 2. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuống “▼” để dò tìm số điện thoại mong muốn.
 3. Nhấn phím “Menu hoặc OK”, trên màn hình xuất hiện chữ “Edit”.
 4. Nhấn phím “Menu hoặc OK”.
 5. Nhấn phím “C” để xoá và nhập số mới vào danh bạ.
 6. Nhấn phím “Menu hoặc OK”.
 7. Nhấn phím “C” để xoá và nhập tên mới vào danh bạ.
 8. Nhấn phím “Menu hoặc OK “, trên màn hình xuất hiện chữ “Saved”.

Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic 7

Xóa số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ

 1. Nhấn phím “danh bạ” để có thể vào trong danh sách số điện thoại trong bộ nhớ
 2. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuống “▼” để dò tìm số điện thoại đã lưu cần xóa.
 3. Nhấn phím “Menu hoặc OK”.
 4. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuống “▼” để chọn mục “Clear”. Nhấn phím “Menu hoặc OK”.
 5. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc đi xuống “▼” để chọn mục “Yes”. Nhấn phím “Menu hoặc OK”, màn hình hiện “Cleared”.
 6. Nhấn phím “Nguồn hoặc kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic 9

Gọi lại số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ

 1. Nhấn phím “danh bạ” để vào xem được danh sách số điện thoại trong bộ nhớ .
 2. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” để dò tìm số điện thoại mong muốn. Nhấn phím “gọi” để gọi.
 3. Nhấn phím ” Nguồn hoặc kết thúc ” hoặc đặt máy con lên máy mẹ để kết thúc cuộc gọi.

Gọi lại từ danh sách số điện thoại đã được gọi trước đó (lưu được 10 số đã gọi)

Gọi lại số điện thoại đã gọi đi gần nhất

 1. Nhấn phím “danh bạ”, rồi nhấn phím “gọi” để gọi số điện thoại gần nhất trong bộ nhớ.
 2. Hoặc : Nhấn phím “gọi” rồi nhấn phím “danh bạ” để xuất ra số điện thoại gần nhất trong bộ nhớ.
 3. Chỉnh sửa và gọi lại từ danh sách số điện thoại đã gọi đi
 4. Nhấn phím “danh bạ”. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” để dò tìm số điện thoại đã gọi mong muốn.
 5. Nhấn phím “Menu hoặc OK”. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” để màn hình hiện “ Edit Call No “
 6. Nhấn phím “Menu hoặc OK”. Chỉnh sửa lại số ( nhấn phím “C” để xoá số điện thoại ).
 7. Nhấn phím gọi, số điện thoại sẽ được tự động gọi đi ở trong bộ nhớ điện thoại.
 8. Nhấn phím ” Nguồn hoặc kết thúc ” hoặc đặt máy con lên máy mẹ để kết thúc cuộc gọi.

Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic 10

Lưu số gọi đi vào bộ nhớ

 1. Nhấn phím “danh bạ”. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc “xuống” để dò tìm số điện thoại đã gọi mong muốn.
 2. Nhấn phím “Menu hoặc OK”. Màn hình hiện “Save Tel No “
 3. Nhấn phím “Menu hoặc OK”. Nhập tên mới vào
 4. Nhấn phím “Menu hoặc OK”.

Xoá số gọi đi đã lưu

 1. Nhấn phím “danh bạ”. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” để dò tìm số điện thoại đã gọi mong muốn.
 2. Nhấn phím “Menu hoặc OK”. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” màn hình hiện “Clear hoặc  All Clear “
 3. Nhấn phím “Menu hoặc OK”. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” màn hình hiển thị “ Yes “
 4. Nhấn phím “Menu hoặc OK”.
 5. Nhấn phím “nguồn hoặc kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Cách giới hạn cuộc gọi

Khóa bàn phím, chỉ gọi được các số điện thoại khẩn cấp đã cài đặt.

 1. Nhấn phím “Menu hoặc OK “.
 2. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” để chọn mục “Setting Handset”, nhấn phím sang bên phải “►”.
 3. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” để chọn mục “Call Opt”, nhấn phím sang bên phải “►”.
 4. Nhấn phím sang bên phải “►” nếu màn hình xuất hiện chữ “Call Bar”.
 5. Nhập vào mã PIN máy con (gồm 4 chữ số trong điện thoại).
 6. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” để chọn “On” (khóa bàn phím) hoặc “Off” (mở khóa bàn phím).
 7. Nhấn phím “Menu”.
 8. Nhấn phím ” Nguồn hoặc kết thúc ” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Cách lưu các số điện thoại khẩn cấp trong điện thoại Panasonic không dây.

 1. Nhấn phím “Menu hoặc OK “.
 2. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” để chọn mục “Setting BS”, nhấn phím sang bên phải “►”.
 3. Nhấn phím 6.
 4. Nhập vào mã PIN máy mẹ (gồm 4 chữ số mặc định của nhà sản xuất là 0000).
 5. Nhấn phím *.
 6. Nhập số điện thoại khẩn cấp vào (tối đa 4 số điện thoại trong bộ nhớ ).
 7. Nhấn phím “Menu hoặc OK “.
 8. Nhấn phím ” Nguồn hoặc kết thúc ” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 9. Giới hạn gọi liên tỉnh, di động, quốc tế (giới hạn gọi số “0” đầu tiên tức bắt buộc phải có số “0”)
 10. Nhấn phím “Menu hoặc OK “.
 11. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” để chọn mục “Setting BS”.
 12. Nhấn phím sang bên phải “►”, màn hình xuất hiện chữ “Input Code”.
 13. Nhấn phím “6”.
 14. Nhập vào mã PIN máy mẹ (gồm 4 chữ số mặc định của nhà sản xuất là 0000).
 15. Nhấn phím số “1” , nhấn phím “Menu hoặc OK “. nhập số điện thoại bị cấm vào điện thoại .
 16. Nhấn phím “Menu hoặc OK “.
 17. Nếu muốn cấm thêm một số điện thoại khác thì thực hiện tiếp , nhấn phím số “2” và sau đó nhấn phím “Menu hoặc OK “, nhập số vào (tối đa sẽ nhập được 10 số bị cấm).
 18. Nhấn phím ” Nguồn hoặc kết thúc ” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Dò tìm số điện thoại gọi đến

 1. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” để hiển thị số điện thoại đã gọi đến.
 2. Nhấn phím đi xuống “▼” để dò tìm từ số điện thoại gọi đến gần nhất đến số gọi đến cũ nhất.
 3. Nhấn phím đi lên “▲” để dò tìm từ số điện thoại gọi đến cũ nhất đến số gọi đến gần nhất.
 4. Số điện thoại hiện đến thứ 51 sẽ tự động chồng lên các số điện thoại hiện đến cũ nhất.
 5. Nhấn phím “C” hay “Nguồn hoặc kết thúc” để thoát khỏi mục dò tìm số điện thoại gọi đến.
 6. Nhấn phím “Menu hoặc OK “. Nhấn phím đi lên “▲” hoặc xuống đi xuống  “▼” để chọn mục “Setting BS”.
 7. Nhấn phím sang bên phải “►”, màn hình xuất hiện chữ “Input Code”. Nhấn phím “3”.
 8. Nhập vào mã PIN máy mẹ (gồm 4 chữ số, nếu chưa đổi mã PIN thì mã mặc định của nhà sản xuất là 0000). Nhấn phím “4”.
 9. Nhấn phím “2” để chuyển sang DTMF (nhấn phím “1” để về chế độ mặc định) .
 10. Nhấn phím “Menu hoặc OK ” để lưu.

Trên đây là chia sẻ của Đức Khôi về cách sử dụng điện thoại bàn panasonic. Hy vọng đây cũng là câu trả lời mà nhiều khách hàng khác đang tìm kiếm. Nếu quý khách hàng nào còn có thắc mắc nào cần giải đáp liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé. Trân trọng!

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận