Chính sách DMCA

Digital Millennium Copyright Act hay viết tắt là DMCA, là Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ. DMCA được ban hành bởi tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, ra mắt vào ngày 28/11/1998.

Duckhoi.vn tuân thủ theo Đạo luật DMCA. Chúng tôi sẽ phản hồi những thông báo cho bất kỳ vi phạm và có những hành động chính đáng theo quy định của DMCA cũng như các quy định về quyền sở hữu trí tuệ khác.

Quyền khiếu nại của duckhoi.vn

Căn cứ vào đạo luật DMCA, chúng tôi có quyền thực hiện khiếu nại với những bên (trang web) sao chép bất kỳ nội dung nào trên website duckhoi.vn mà chưa được cho phép.

Trường hợp phát hiện bất kỳ nội dung (bao gồm cả hình ảnh, video, văn bản) trên duckhoi.vn bị sao chép mà không được phép. Chúng tôi sẽ yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức đại diện cho website đó gỡ nội dung đã sao chép ra khỏi trang web.

Quyền được khiếu nại của duckhoi.vn

Trường hợp chúng tôi nhận được những khiếu nại liên quan đến vấn đề vi phạm bản quyền. Chúng tôi sẽ hồi đáp trong thời gian nhanh nhất có thể.

Cá nhân được quyền khiếu nại là chủ sở hữu bản quyền của những nội dung (bao gồm cả hình ảnh, video, văn bản). Cá nhân có quyền hoặc được ủy quyền từ chủ sở hữu bản quyền nội dung đó.

Trường hợp cho rằng nội dung của bạn đã bị sao chép, đủ điều kiện để cấu thành hành vi vi phạm bản quyền thì có quyền gửi khiếu nại đến Đức Khôi với nội dung như sau:

  • Chữ ký viết tay hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền nội dung, người được ủy quyền từ chủ sở hữu hoặc người có đặc quyền khác.
  • Văn bản thể hiện nội dung sở hữu đã được đăng ký bản quyền, nội dung được khiếu nại đã bị vi phạm bản quyền. Bên cạnh đó, cung cấp thông báo kèm danh sách các nội dung hoặc sản phẩm được đăng ký bản quyền.
  • Thông tin liên hệ của phía khiếu nại. Bao gồm: tên gọi, địa chỉ, email, số điện thoại để Đức Khôi có thể chủ động liên hệ và trao đổi.
  • Cơ sở căn cứ, thông báo, những bằng chứng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm hoặc nội dung trái quy định về luật bản quyền được khiếu nại.
  • Cơ sở căn cứ, thông báo, những bằng chứng liên quan đến việc thông tin trong bản khiếu nại là có căn cứ và hoàn toàn chính xác.

Thông tin gửi khiếu nại về duckhoi.vn

Cá nhân hoặc tổ chức có thể liên hệ với duckhoi.vn để gửi yêu cầu khiếu nại theo thông tin sau:

Trân trọng!