Thuế nhà thầu là gì? đối tượng áp dụng và cách tính thuế?

Đức Khôi 22/04/2024
Thuế nhà thầu là gì

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng sâu rộng, việc tuân thủ đúng đắn nghĩa vụ thuế nhà thầu đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của các nhà thầu nước ngoài khi tham gia thị trường Việt Nam. Đây là tổng hợp kiến thức toàn diện về khái niệm, đối tượng áp dụng, phương pháp tính, trình tự kê khai và những vấn đề thường gặp liên quan đến loại thuế đặc biệt này.

Khái niệm thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam mà không thành lập pháp nhân. Đây là sự kết hợp giữa thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được tính trên doanh thu của nhà thầu nước ngoài. Mục đích của loại thuế này là đảm bảo công bằng trong nghĩa vụ thuế giữa các nhà thầu trong và ngoài nước khi hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Lịch sử ra đời của thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu ra đời từ những năm 1990 khi nền kinh tế Việt Nam bắt đầu hội nhập quốc tế. Khi đó, nhiều nhà thầu nước ngoài bắt đầu tham gia vào các dự án xây dựng, đầu tư tại Việt Nam. Để quản lý và đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế, Chính phủ đã ban hành các quy định về thuế nhà thầu nước ngoài.

Những năm gần đây, với sự gia tăng hoạt động đầu tư nước ngoài, các quy định về thuế nhà thầu cũng được điều chỉnh và hoàn thiện hơn để phù hợp với bối cảnh mới.

>>> Có thể bạn quan tâm: Tính thuế môn bài và bậc thuế môn bài trong năm 2024?

Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu áp dụng cho hai đối tượng chính:

Nhà thầu nước ngoài là tổ chức kinh doanh:

 • Doanh nghiệp nước ngoài ký hợp đồng nhà thầu tại Việt Nam
 • Tổ chức kinh tế khác có thu nhập từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
 • Không thành lập pháp nhân tại Việt Nam

Nhà thầu nước ngoài là cá nhân kinh doanh:

 • Cá nhân người nước ngoài ký hợp đồng nhà thầu tại Việt Nam
 • Cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
 • Không cư trú tại Việt Nam

Trường hợp miễn, giảm thuế nhà thầu

Một số trường hợp được miễn hoặc giảm thuế nhà thầu bao gồm:

 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu phi thuế quan
 • Được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
 • Hoạt động viện trợ nhân đạo, từ thiện
 • Hoạt động khác được Chính phủ quy định cụ thể

>>> Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ kê khai thuế cho cá nhân thu nhập từ youtube, Tiktok, Facebook

Loại thuế áp dụng cho nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu nước ngoài phải nộp hai loại thuế chính:

 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Cách tính thuế nhà thầu như thế nào?

Phương pháp tính thuế nhà thầu

Có ba phương pháp được áp dụng để tính thuế đối với nhà thầu nước ngoài:

Phương pháp khấu trừ

Phương pháp này áp dụng khi nhà thầu nước ngoài có đủ hồ sơ, chứng từ để xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế. Thuế GTGT và TNDN sẽ được tính trên cơ sở này.

 • Công thức tính thuế GTGT = Doanh thu tính thuế x Thuế suất GTGT
 • Công thức tính thuế TNDN = (Doanh thu tính thuế – Chi phí được trừ) x Thuế suất TNDN

Ví dụ: Công ty ABC nước ngoài ký hợp đồng thi công xây dựng tại Việt Nam, có doanh thu 5 tỷ đồng, chi phí 3 tỷ đồng. Áp dụng phương pháp khấu trừ:

Thuế GTGT = 5 tỷ x 10% = 500 triệu đồng Thuế TNDN = (5 tỷ – 3 tỷ) x 20% = 400 triệu đồng

Phương pháp trực tiếp

Phương pháp này được áp dụng khi nhà thầu nước ngoài không có đủ hồ sơ, chứng từ để xác định doanh thu, chi phí. Thuế GTGT và TNDN sẽ được tính trực tiếp trên doanh thu theo tỷ lệ phần trăm quy định.

Công thức tính thuế GTGT = Doanh thu x Tỷ lệ % thuế GTGT Công thức tính thuế TNDN = Doanh thu x Tỷ lệ % thuế TNDN

Ví dụ: Công ty XYZ nước ngoài ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam, có doanh thu 2 tỷ đồng. Áp dụng phương pháp trực tiếp, tỷ lệ thuế GTGT 5%, thuế TNDN 10%:

Thuế GTGT = 2 tỷ x 5% = 100 triệu đồng Thuế TNDN = 2 tỷ x 10% = 200 triệu đồng

Phương pháp hỗn hợp

Phương pháp này kết hợp cả phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Một phần doanh thu sẽ tính thuế theo phương pháp khấu trừ, phần còn lại theo phương pháp trực tiếp với tỷ lệ thuế nhất định.

Phương pháp nào được áp dụng phụ thuộc vào loại hợp đồng, hoạt động kinh doanh và khả năng cung cấp hồ sơ, chứng từ của nhà thầu nước ngoài.

>>> Có thể bạn quan tâm: Thủ tục thuế cho công ty mới thành lập 2018 như thế nào?

Biểu thuế áp dụng

Thuế suất GTGT hiện hành áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài:

 • 0%: Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
 • 5%: Đối với hàng hóa, dịch vụ nội địa thuộc diện áp dụng thuế suất 5%
 • 10%: Đối với các trường hợp còn lại

Thuế suất TNDN áp dụng cho nhà thầu nước ngoài là 20%. Tuy nhiên, tùy theo ngành nghề kinh doanh, có thể áp dụng các mức thuế suất khác nhau từ 10% – 32%.

Ví dụ tính thuế thực tế

Công ty DEF nước ngoài ký hợp đồng xây dựng nhà máy điện gió tại Việt Nam với doanh thu 10 tỷ đồng. Trong đó:

 • Doanh thu từ việc cung cấp vật tư, thiết bị cho dự án: 6 tỷ
 • Doanh thu từ dịch vụ thi công, lắp đặt: 4 tỷ
 • Chi phí vật tư, nhân công: 5 tỷ

Áp dụng phương pháp hỗn hợp:

Phần doanh thu cung cấp vật tư: Tính thuế theo phương pháp khấu trừ

 • Thuế GTGT = 6 tỷ x 10% = 600 triệu đồng
 • Thuế TNDN = (6 tỷ – 3 tỷ) x 20% = 600 triệu đồng (giả sử chi phí vật tư là 3 tỷ)

Phần doanh thu dịch vụ thi công: Tính thuế theo phương pháp trực tiếp

 • Thuế GTGT = 4 tỷ x 3% = 120 triệu đồng (tỷ lệ 3% theo quy định)
 • Thuế TNDN = 4 tỷ x 5% = 200 triệu đồng (tỷ lệ 5% theo quy định)

Tổng thuế nhà thầu phải nộp: Thuế GTGT = 600 + 120 = 720 triệu đồng Thuế TNDN = 600 + 200 = 800 triệu đồng

Trình tự kê khai và nộp thuế nhà thầu

Hồ sơ khai thuế cần thiết

Để kê khai và nộp thuế, nhà thầu nước ngoài cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Tờ khai thuế GTGT và TNDN theo mẫu quy định
 • Bản chụp hợp đồng nhà thầu
 • Bảng kê hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ
 • Chứng từ liên quan đến doanh thu, chi phí (nếu tính theo phương pháp khấu trừ)
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của cơ quan thuế

Thủ tục kê khai thuế

Nhà thầu nước ngoài có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam kê khai và nộp thuế. Các bước cơ bản:

 • Nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý địa bàn hoạt động
 • Cơ quan thuế xem xét, xử lý hồ sơ và ra thông báo nộp thuế
 • Nhà thầu thực hiện nộp thuế trong thời hạn theo thông báo

Kỳ kê khai và nộp thuế

 • Trường hợp hợp đồng dài hạn: Kê khai và nộp thuế theo định kỳ tạm tính quý hoặc năm
 • Trường hợp hợp đồng ngắn hạn (dưới 183 ngày): Kê khai và nộp thuế một lần khi hoàn thành hợp đồng

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế sẽ được ghi trong thông báo nộp thuế của cơ quan thuế, thường từ 10 – 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Quy trình nộp thuế điện tử

Hiện nay, nhà thầu nước ngoài có thể nộp thuế qua kênh điện tử, bao gồm:

 • Kê khai thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế
 • Nộp tiền thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp với cơ quan thuế
 • Sử dụng chứng thư số để xác thực các giao dịch điện tử

Việc nộp thuế điện tử giúp tiết kiệm thời gian và chi phí hơn so với phương thức truyền thống.

Kết luận

Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế nhà thầu là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam diễn ra suôn sẻ, tránh các rủi ro pháp lý không đáng có. Bằng việc tìm hiểu kỹ các quy định về đối tượng nộp thuế, cách tính thuế, thủ tục kê khai và nộp thuế, nhà thầu nước ngoài sẽ chủ động hoàn thành tốt nghĩa vụ pháp lý của mình.

Trên đây là chia sẻ của Đức Khôi về thuế nhà thầu. Hy vọng đây cũng là câu trả lời mà nhiều khách hàng khác đang tìm kiếm. Nếu quý khách hàng nào còn có thắc mắc nào cần giải đáp liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé. Trân trọng!

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận