Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty năm 2024 cần những gì?

Đức Khôi 27/12/2023
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Khi doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường thì một trong những loại hình doanh nghiệp muốn lựa chọn đó là thành lập chi nhánh tại các tỉnh thành khác nhau. Tuy nhiên thì không phải ai cũng nắm được hồ sơ thành lập chi nhánh công ty. Bài viết dưới đây Đức Khôi sẽ hướng dẫn cụ thể về hồ sơ cũng như các vấn đề cơ bản về trình tự, thủ tục để quý khách hàng có thể mở được chi nhánh công ty.

Những ưu điểm khi thành lập chi nhánh

Trước khi đi tìm hiểu về hồ sơ thành lập chi nhánh công ty, quý doanh nghiệp cần nắm được những ưu điểm khi thành lập loại hình này. Theo đó, việc thành lập chi nhánh giúp công ty có những ưu thế sau:

 • Mở rộng thị trường cũng như địa bàn hoạt động của công ty, nâng cao khả năng tiếp cận tới khách hàng và đối tác hơn.
 • Giảm gánh nặng của trụ sở mẹ, khi có thể uỷ quyền cho chi nhánh công ty thay mặt thực hiện một số vấn đề nhất định.
 • Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, vì chi nhánh công ty có con dấu riêng, có thể hoạt động sản xuất kinh doanh theo các loại hình công ty mẹ, từ đó mở rộng vốn đầu tư, xưởng sản xuất.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty đối với thương nhân Việt Nam

Đối với trường hợp là thương nhân Việt Nam: Thủ tục tiến hành thành lập chi nhánh công ty được thực hiện thông qua Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có ý muốn đặt chi nhánh.

Theo đó hồ sơ thành lập chi nhánh công ty đối với loại hình này bao gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo về việc thành lập chi nhánh công ty (do người đại diện theo pháp luật hay chính là chủ sở hữu doanh nghiệp kí)
 • Quyết định bằng văn bản về việc tiến hành thành lập chi nhánh công ty (của chủ sở hữu đối với loại hình công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty trong trường hợp là công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với loại hình công ty cổ phần, của các thành viên công ty hợp doanh)
 • Biên bản họp về việc quyết định thành lập chi nhánh (đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc loại hình công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này)
 • Quyết định bổ nhiệm do người đại diện pháp luật ký bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Giấy tờ cá nhân chứng thực còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc có thể sử dụng căn cước công dân, hộ chiếu;
  • Cá nhân mang quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động còn hiệu lực và Hộ chiếu;
 • Đối với một số ngành nghề đặc thù do pháp luật quy định, thì cần cung cấp bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh (hoặc của cá nhân khác thuộc chi nhánh) sẽ được yêu cầu khi nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty.
 • Giấy tờ ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục và nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty (đối với trường hợp chủ sở hữu không thể tự mình thực hiện thủ tục này).

Thủ tục thực hiện thành lập chi nhánh:

Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thủ tục nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty bằng hình thức online qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh cá nhân chủ sở hữu cần:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập chi nhánh công ty như trên
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi muốn thành lập chi nhánh
 • Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ thành lập chi nhánh và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền đưa ra kết quả thủ tục:
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ;
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công ty nếu hồ sơ hợp lệ.
 • Nếu doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty bằng hình thức online thì tham khảo hướng dẫn tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

Khi đặt trụ sở chi nhánh ở tỉnh/thành phố khác nơi chủ sở hữu đặt trụ sở chính, cần tiến hành nghiên cứu những quy định pháp luật có liên quan về ngành, nghề mà doanh nghiệp, chi nhánh được phép kinh doanh tại nơi đặt trụ sở chi nhánh do không phải tất cả các ngành nghề doanh nghiệp đăng ký đều cho phép thực hiện.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty đối với trường hợp là thương nhân nước ngoài

Đối với trường hợp là thương nhân nước ngoài: Thì cần soạn hồ sơ và tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh công ty được thực hiện thông qua Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp muốn đặt chi nhánh.

Điệu kiện thành lập chi nhánh công ty theo quy định hiện hành bao gồm:

 • Thương nhân nước ngoài được phép tiến hành thành lập, đăng ký sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam tham gia, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật tại các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.
 • Thương nhân nước ngoài tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh ít nhất 05 năm, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký;
 • Hàng hoá, dịch vụ sản xuất kinh doanh phải thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ Chi nhánh thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm: Chi phí thành lập chi nhánh công ty trọn gói năm 2024

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cần chuẩn bị:

 • Đơn đề nghị tiến hành cấp phép thành lập chi nhánh công ty theo mẫu của Bộ Công Thương (do đại có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký)
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu quản lý chi nhánh công ty.
 • Bản sao báo cáo tài chính hợp pháp có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của công ty hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh hoạt động cũng như sự tồn tại của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất
 • Bản sao hợp lệ về điều lệ hoạt động
 • Bản sao còn hiệu lực pháp luật một trong các loại giấy tờ bao gồm: hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu trường hợp là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu trường hợp là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến doanh nghiệp đặt trụ sở Chi nhánh (hợp đồng thuê trụ sở, thỏa thuận khác về thuê, cho khai thác địa điểm…)

Trình tự thủ tục thành lập chi nhánh công ty:

 • Thương nhân nước ngoài tiến hành chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập chi nhánh công ty như trên và nộp cho Sở Công Thương tỉnh/thành phố nơi dự định đặt trụ sở.
 • Sở Công Thương tiến hành tiếp nhận hồ sơ và xử lý.
 • Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty Sở Công Thương ra thông báo sửa đổi, bổ sung nếu trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập chi nhánh công ty hợp lệ, Sở Công Thương tiến hành cấp Giấy phép hoặc không cấp Giấy phép và phải nêu rõ nguyên nhân.

Lưu ý:

 • Đối với trường hợp các chi nhánh doanh nghiệp nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp thì do hồ sơ thành lập chi nhánh công ty sẽ được nhận và xử lý bởi Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp đó.
 • Sau khi được cấp phép, chi nhánh cần phải thực hiện việc thông báo hoạt động, chính thức đi vào hoạt động như thông tin đã cung cấp cho Sở Công Thương.
 • Các quy định trên không áp dụng đối với trường hợp thành lập chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Đức Khôi về hồ sơ thành lập chi nhánh công ty. Việc chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh không phải là vấn đề khó, tuy nhiên đối với những doanh nghiệp không có nhiều kinh nghiệm thì việc chuẩn bị sẽ mất nhiều thời gian hơn. Do đó chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn những công ty cung cấp dịch vụ uy tín để có được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận