Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài năm 2024

Đức Khôi 24/12/2023
Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay với nhu cầu mở rộng hợp tác đầu tư, kéo theo đó có rất nhiều nhà đầu tư từ các nước trong khu vực lựa chọn Việt Nam làm điểm đến. Do đó mà các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên thì không phải ai cũng nắm rõ được hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm những giấy tờ và tài liệu gì. Bài viết dưới đây Đức Khôi sẽ đi giải đáp cho độc giả thắc mắc trên.

Những vấn đề cần chú ý khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trước khi đi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì cá nhân tổ chức các nhà đầu tư cần nắm được một số điều kiện cũng như các vấn đề cần chú ý khi thành lập công ty. Theo quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh khi đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định hiện nay bao gồm:

 • Tỷ lệ sở hữu đối với vấn đề về vốn điều lệ của các nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
 • Hình thức đầu tư kinh doanh;
 • Phạm vi hoạt động kinh doanh đầu tư;
 • Năng lực của nhà đầu tư; đối tác cùng tiến  hành tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
 • Điều kiện khác theo quy định cụ thể quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra nhà đầu tư nước ngoài không được tiến hành đầu tư trong các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường theo quy định tại Mục A Phụ lục I của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 do Chính phủ ban hành.

Đối với các ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Mục B Phụ lục I của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/03/2021, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường được đăng tải theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài năm 2023

Căn cứ theo các quy định hiện hành, hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài năm 2023 phụ thuộc vào tùy trường hợp mà nhà đầu tư lựa chọn, bao gồm các hình thức sau:

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Đối với trường hợp nhà đầu tư lựa chọn hình thức góp vốn ngay từ đầu, thì hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được chia thành hai giai đoạn phù hợp với giai đoạn của hình thức này,

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư năm 2020 bao gồm:

 1. Văn bản theo quy định của nhà nước về việc đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 2. Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư bao gồm:
 • Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: bản sao còn hiệu lực pháp lý bao gồm Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao trong thời hạn 6 tháng bao gồm chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
 1. Đề xuất dự án đầu tư theo mẫu, trong đó phải bao gồm các nội dung: nhà đầu tư được phép thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, cũng như các vấn đề về quy mô đầu tư, vốn đầu tư. Ngoài ra cũng phải trình bày rõ về phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư của dự án đó,  nhu cầu về lao động, các vấn đề liên quan đến đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 2. Văn bản giấy tờ tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:
 • Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất đối với tổ chức thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tư. Hoặc cam kết hỗ trợ tài chính đối với trường hợp là chi nhánh của công ty mẹ. Hoặc cam kết hỗ trợ tài chính hợp pháp của tổ chức tài chính. Hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: xác nhận số dư tài khoản, sổ tiết kiệm;
 1. Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).
 2. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 3. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đối với việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong bước 1 để xin được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì sau đó nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương tự như thủ tục thành lập công ty theo các doanh nghiệp tại Việt Nam bình thường.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo loại hình công ty do nhà đầu tư lựa chọn.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên tham gia góp vốn.
 • Các giấy tờ hợp lệ chứng minh tính hợp pháp của chủ sở hữu.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo dạng góp vốn, mua cổ phần

Theo quy định hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo trường hợp góp vốn, mua cổ phần với các công ty sẵn có tại Việt Nam bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Văn bản về việc tiến hành đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Văn bản thực hiện việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung cơ bản như sau: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai dự kiến góp vốn, mua cổ phần cũng như phần vốn góp. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ thực tế của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực pháp luật đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập công ty hoặc tài liệu pháp luật khác tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Văn bản thỏa thuận về việc hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, tiến hành mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ những giải đáp của Đức Khôi về hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo các quy định hiện hành mới nhất. Đây là một trong những vấn đề tương đối khó, do đó các nhà đầu tư nên lựa chọn các công ty cung cấp dịch vụ uy tín để được hỗ trợ tư vấn một cách trực tiếp.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận