Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên trong năm 2024

Đức Khôi 28/12/2023
Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên được nhiều người quan tâm bởi tính phổ biến của nó, phù hợp với đặc tính kinh doanh của người Việt Nam. Hồ sơ soạn thảo cẩn thận thì mới có cơ sở để xác nhận hợp lệ và cho ra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nắm rõ các thông tin về hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên để soạn thảo không phải là điều dễ dàng. Bởi vậy, tại bài viết bên dưới, là những khái quát về khái niệm, chi tiết về soạn thảo hồ sơ và cách nộp cho quý bạn đọc để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên.

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên gồm những giấy tờ gì?

Một bộ hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên gồm những giấy tờ quy định gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Theo mẫu tại Phụ lục I-2 Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Điều lệ công ty: Đáp ứng được các nội dung quy định tại Điều 24, Luật doanh nghiệp năm 2020
 • Bản sao pháp lý các giấy tờ:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổ chức

Lưu ý: Chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự

Khái quát về mô hình công ty tnhh 1 thành viên

Điều 74, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định rằng:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Giống như công ty tnhh 2 thành viên trở lên, loại hình này cũng có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cùng không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần và được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cách để soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên hợp lệ

Soạn thảo giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên

STTNội dungHướng dẫn ghi nội dung
Tình trạng thành lậpThành lập mớ
Tên công tyTên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa)

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

ên công ty viết tắt (nếu có)

Địa chỉ trụ sở chính: Không được nhà tập thể, chung cư để ở, không có mục đích kinh doanh, phải chi tiết theo các trường thông tinSố nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại:

Ngành, nghề kinh doanh: Phải có một ngành nghề kinh doanh chính, chủ đạoBiết được lĩnh vực tham gia là gì và tra cứu, thêm mã ngành nghề cấp 4 tham khảo ở Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Thông tin chủ sở hữuĐiền theo thông tin của:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Hoặc các loại giấy tờ tương đương khác

Bổ sung thêm Địa chỉ thường trú, Địa chỉ liên lạc và SĐT của chủ sở hữu

Vốn điều lệKhông yêu cầu mức tối thiểu, tối đa nhưng nên đặt theo năng lực kinh tế của mình
Nguồn vốn điều lệVốn tư nhân
Tài sản góp vốnĐồng Việt Nam
Người đại diện theo pháp luậCó thể vừa là chủ sở hữu nhưng có thể thuê người khác làm đại điện

Điền theo thông tin của:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Hoặc các loại giấy tờ tương đương khác

Bổ sung thêm Địa chỉ thường trú, Địa chỉ liên lạc và SĐT của chủ sở hữu

Thông tin đăng ký thuếPhải có thông tin của Kế toán trưởng và SĐT

Sau khi thành lập xong, cơ quan thuế sẽ yêu cầu kê khai thuế ban đầu và phải có thông tin kế toán

Đăng ký sử dụng hóa đơnSử dụng hóa đơn điện tử vì liên quan đến việc phải mua chữ ký số để thực hiện các giao dịch điện tử
Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hộĐóng hàng tháng

Xem thêm: Quy trình, thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên trong năm 2024 như thế nào?

Soạn thảo điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

Điều lệ công ty là văn bản quan trọng, giống như luật nội bộ của doanh nghiệp bởi nếu Luật doanh nghiệp không quy định thì sẽ căn cứ vào điều lệ công ty. Với doanh nghiệp, điều lệ bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

 • Thường thì đây là văn bản hay bị ra thông báo nhất, bởi vậy, phải đáp ứng được các nội dung gồm:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Lưu ý:

Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây: 

 • Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải có biên bản họp và quyết định về sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. Ký điều lệ sửa đổi, bổ sung bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Xem thêm: Chi phí thành lập công ty tnhh 1 thành viên trọn gói hết bao nhiêu?

Hướng dẫn nộp hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Có nhiều cách để nộp hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên. Dưới đây là 03 cách nhưng chúng tôi khuyến khích nộp hồ sơ bước việc đăng ký tài khoản trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh:

Cách 1: Nộp hồ sơ qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Trường hợp này có thể sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh của người khác nhưng phải có văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) Bước Bước 2: Chờ tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Đối với hồ sơ đạt yêu cầu: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc qua dịch vụ bưu chính

Được sử dụng nếu hồ sơ vướng mắc, người dùng không thông thạo các thao tác online

Bước 1: Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

 • Đối với hồ sơ đạt yêu cầu: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Đối với hồ sơ chưa đạt yêu cầu hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp tnhh 1 thành viên hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Cách 3: Nộp hồ sơ qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Không khuyến khích sử dụng do phát sinh chi phí mua chữ ký số công cộng.

Bước 1: Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Bước 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

 • Đối với hồ sơ đạt yêu cầu: Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết của Đức Khôi để tiến hành thủ tục soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên. Với những nội dung tại đây, chúng tôi thực sự mong muốn gửi đến quý bạn đoc những thông tin bổ ích và thiết thực để ra giấy kết quả cuối cùng.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận