Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên trong năm 2024

Đức Khôi 28/12/2023
Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên năm 2024

Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên được nhiều người quan tâm bởi đây là mô hình có nhiều ưu điểm và phù hợp với phương thức hoạt động kinh doanh của người Việt Nam. Chính vì vậy, tại bài viết bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý bạn đọc về thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên mới nhất

Hướng dẫn thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Công ty tnhh 1 thành viên là một loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ và chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình. Loại mô hình này thường phù hợp với đối tượng muốn tự mình kinh doanh nhưng hạn chế rủi ro về tài chính khi không hoạt động nữa.

Hiện nay, việc thành lập công ty tnhh 1 thành viên được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và hướng dẫn tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP cùng Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên bản giấy

Hồ sơ phải được chuẩn bị bằng bản giấy để chủ sở hữu ký tên (không cần phải đóng dấu). Bên cạnh việc đáp ứng được các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 về những nội dung cụ thể, thì một bộ hồ sơ soạn thành lập công ty tnhh 1 thành viên bao gồm:

STT Tên giấy tờ Tình trạng Mẫu
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Bản gốc Phụ lục I-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
Điều lệ công ty Bản gốc
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Bản sao
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; Bản sao Phụ lục I-10 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Bản sao

Nộp hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư

Nộp hồ trực tiếp qua hệ thống một cửa tiếp nhận hoặc qua dịch vụ bưu chính:

 • Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tnhh 1 thành viên theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Nộp hồ sơ qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

 • Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Nộp hồ sơ qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Mức phí thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định trong trường hợp doanh nghiệp thành lập mới thì lệ phí nộp là 50.000 đồng/lần. Thời điểm nộp là tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng cách trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

Chi phí công bố thông tin

Ngoài mức phí thành lập cty tnhh 1 thành viên của nhà nước bạn còn phải chịu phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 100.000 đồng/lần để Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật các thông tin của doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Các thông tin người dùng sẽ tra cứu được gồm:
 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ
 • Ngành, nghề kinh doanh

Lưu ý rằng, lệ phí này có thể được hoàn trả trong trường hợp doanh nghiệp đã thanh toán lệ phí công bố, lệ phí thành lập nhưng lại không được cấp đăng ký doanh nghiệp.

Các lưu sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

 • Phải mua biển hiệu để treo tại trụ sở chính của công ty
 • Nội dung của biển hiệu phải có các thông tin:
 • Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);
 • Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Địa chỉ, điện thoại.

Lưu ý đây là nghĩa vụ doanh nghiệp và sau khi thành lập, cơ quan thuế sẽ đến kiểm tra biển hiệu. Biển có thể làm tại các cửa hàng làm biển, photo với mức giá dao động từ 250.000 – 400.000 đồng.

Chi phí khắc dấu tròn và dấu chức danh

Luật doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định về thông báo mẫu dấu và mẫu dấu này thì do nhu cầu của từng doanh nghiệp và họ chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng con dấu của mình.

Dấu tròn công ty và dấu chức danh sẽ do các đơn vị khắc dấu tư nhân đủ điều kiện cung cấp. Giá dao động ở mức:

 • Giá dấu tròn doanh nghiệp: 400.000 – 450.000 VNĐ
 • Giá dấu chức danh: 80.000 – 100.000 VNĐ

Chi phí mua chữ ký số – Token

Chứ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác: Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa; Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

Tùy vào đơn vị muốn mua chữ ký số của bên cung cấp dịch vụ viễn thông nào mà chọn lựa với giá giao động 1.500.000 – 1.800.000/năm sử dụng

Chi phí mở tài khoản ngân hàng công ty

Tài khoản công ty sẽ có ích với trường hợp khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và thuế thu nhập doanh nghiệp bởi Luật quy định với những khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản của mình thì mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí này thì tùy thuộc vào ngân hàng cung cấp, thường sẽ được mở miễn phí cho doanh nghiệp mới thành lập và chỉ thu phí duy trì tài khoản

Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài sẽ đóng theo mức vốn điều lệ của doanh nghiệp khi đăng ký và phục vụ cho hoạt động khai thuế ban đầu. Theo đó, mức lệ phí môn bài là:

 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Chi phí mua hóa đơn điện tử VAT

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán và giá của hóa đơn sẽ tùy vào số lượng hóa đơn mua. Thường thì với doanh nghiệp mới là 1.000.000 VNĐ

Trên đây là bài viết của Đức Khôi về thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên năm 2024 như thế nào? người thực hiện thủ tục cần nắm được những quy định pháp luật và tiến trình. Với những người chưa từng thực hiện bao giờ thì nên dành thời gian lên gặp trực tiếp chuyên viên Phòng đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, tránh mất thời gian khi nộp hồ sơ bước đầu bởi có thể sẽ bị ra thông báo sửa đổi, bổ sung.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận