Tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên trong năm 2024

Đức Khôi 27/12/2023
Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Thành lập công ty tnhh 1 thành viên không phải là một điều quá khó nếu nắm được thông tin và biết cách thức tiến hành. Bởi vậy, thông qua bài viết bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhất đến quý bạn đọc những nội dung cơ bản về mô hình này, cần gì về hồ sơ và phương pháp thực hiện để cho ra kết quả cuối cùng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

Cách thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Cách soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có mẫu giấy xin cấp riêng và các nội dung đặc trưng về loại hình tại Luật doanh nghiệp năm 2020. Để việc xin thành lập công ty thành công thì đòi hỏi hồ sơ phải đúng luật, đúng mẫu và đây chứng là căn cứ để cơ quan nhà nước chấp thuận tính hợp lệ của văn bản.

Một bộ hồ sơ đủ của công ty tnhh 1 thành viên bao gồm:

STT Tên giấy tờ Tình trạng Mẫu (Nếu có)
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Phải điền hết các trường thông tin theo hồ sơ về địa điểm, hồ sơ về cá nhân, tổ chức người đứng đầu.

Phải là bản in và có chữ ký của người đứng ra thành lập

Phụ lục I-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
Điều lệ công ty Phải tuân thủ theo nội dung quy định tại Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2020
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Phải là giấy tờ đang còn hiệu lực pháp lý
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; Phải là giấy tờ đang còn hiệu lực pháp lý Phụ lục I-10 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Phải là giấy tờ đang còn hiệu lực pháp lý

Cách nộp hồ sơ lên hệ thống để được tiếp nhận giải quyết

Người nộp hồ sơ có thể nộp hồ sơ bằng 03 cách: Nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia nhưng bằng chữ ký số, nộp hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia nhưng bằng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Nộp hồ sơ trực tiếp

 • Người nộp hồ sơ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên và nộp lại Bộ phận một cửa – Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng

 • Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải bản scan hồ sơ bản giấy, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký công ty tnhh 1 thành viên qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 1. Chi phí thành lập công ty tnhh 1 thành viên
 2. Chi phí nhà nước

Được quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

 • Lệ phí đăng ký thành lập công ty tnhh 1 thành viên: 50.000 đồng/lần
 • Lệ phí công bố nội dung công ty tnhh 1 thành viên: 100.000 đồng/lần.

Lệ phí này có thể được hoàn trả trong trường hợp doanh nghiệp đã thanh toán lệ phí công bố, lệ phí thành lập công ty tnhh 1 tv nhưng lại không được cấp đăng ký doanh nghiệp do không đủ điều kiện.

Chi phí mua biển hiệu để treo tại trụ sở hoạt động công ty

Đây là nghĩa vụ khi thành lập công ty. Tùy nhu cầu của đơn vị sẽ sử dụng chất liệu, kích thước của biển hiệu phù hợp. Đơn vị có thể lựa chọn sử dụng biển mica, giá dao động từ 250.000 – 400.000 đồng.

Tại biển hiệu công ty phải có các nội dung sau:

Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Địa chỉ, điện thoại.

Chi phí khắc dấu tròn và dấu chức danh

Đối với dấu tròn công ty và dấu chức danh sẽ do các đơn vị khắc dấu tư nhân cung cấp. Giá dao động ở mức:

 • Giá dấu tròn doanh nghiệp: 400.000 – 450.000 VNĐ
 • Giá dấu chức danh: 80.000 – 100.000 VNĐ

Đơn vị tự sử dụng và tự chịu trách nhiệm về con dấu của mình. Luật doanh nghiệp năm 2020 đã bãi bỏ quy định về thông báo mẫu dấu.

Chi phí mua chữ ký số (token)

Chứ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác: Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa; Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

Giá giao động khi sử dụng chữ ký số là 1.500.000 – 1.800.000/năm, mức giá này tùy vào đơn vị muốn mua chữ ký số của bên cung cấp dịch vụ viễn thông nào. Để đảm bảo thì có thể lựa chọn các bên cung cấp uy tín như Viettel, FPT, Misa, Vinaphone.

Chi phí mở tài khoản ngân hàng công ty

Chi phí mở tài khoản thường sẽ được miễn phí nhưng công ty phải nộp phí duy trì tài khoản thường là 1.000.000 VNĐ trở lên.

Nên lập tài khoản công ty bởi với những khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản của mình thì mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lệ phí môn bài

Mức phí này được đóng tùy theo số vốn điều lệ ghi tại Giấy chứng nhận thành lập công ty tnhh 1 thành viên:

Công ty có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

Công ty có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Chi phí mua hóa đơn điện tử để sử dụng – VAT

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán và giá của hóa đơn sẽ tùy vào số lượng hóa đơn mua. Với đơn vị mới thành lập thì hay lựa chọn gói 300.000 – 500.000 hóa đơn. Giá bán thường 350.000 – 500.000 đồng, chi phí khởi tạo là 500.000 đồng

Thành lập công ty tnhh 1 thành viên là chọn lựa cửa rất nhiều người bởi đặc điểm pháp lý nổi bật của nó là do một mình làm chủ sở hữu nhưng chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp. Hy vọng với bài viết trên của Đức Khôi sẽ giúp quý bạn đọc biết được các nội dung cần thiết khi muốn thành lập công ty tnhh 1 thành viên nhanh chóng, hiệu quả.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận