Chi phí thành lập công ty tnhh 2 thành viên trọn gói bn?

Đức Khôi 29/12/2023
Chi phí thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Chi phí thành lập công ty tnhh 2 thành viên cũng tương đương giống như các loại hình khác. Và mức phí này có thể thay đổi tùy thuộc vào việc lựa chọn tự mình tiến hành đăng ký hay thông qua một bên dịch vụ trung gian. Bài viết bên dưới chúng tôi sẽ đề cập nội dung này đến quy bạn đọc một cách ngắn gọn, dễ hiểu.

Chi phí thành lập công ty tnhh 2 thành viên nhiều hay ít phụ thuộc vào nhu cầu của người thực hiện

Đặc điểm của công ty tnhh 2 thành viên

Để phân biệt với các loại hình doanh nghiệp khác, công ty tnhh 2 thành viên trở lên có những đặc điểm pháp lý nhận định gồm:

Về số lượng thành viên

Có thể là tổ chức hoặc cá nhân nhưng đạt số lượng tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

Về vốn điều lệ

Để hoạt động là toàn bộ số vốn góp của các thành viên cam kết góp vào công ty. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh, các thành viên phải góp đúng và đủ giống như đã cam kết.

Về tính chịu trách nhiệm tài sản:

Với tư cách pháp nhân, công ty tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, còn các thành viên khác chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp đã cam kết.

Về khả năng huy động vốn

Mô hình này không được huy động vốn bằng việc phát hành cổ phần nhưng được gọi vốn bằng cách tăng số lượng thành viên, tăng số vốn góp của thành viên hoặc phát hành trái phiếu

Những lưu ý khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Tương tự công ty tnhh 1 thành viên, cần phải lưu ý để tránh tăng chi phí thành lập gồm:

Thứ nhất, kiểm tra kỹ các trường thông tin về:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh phải là ngành không bị cấm đầu tư kinh doanh (Xem tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam);
 • Tên của doanh nghiệp phải được kiểm tra trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tránh không trùng và gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký trước đó;

Thứ hai, chuẩn bị được bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ với đủ giấy tờ và đảm bảo thông tin

Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.

Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy;

Thứ ba, nộp hồ sơ qua mạng đúng quy trình

Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Chi phí thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Chi phí nhà nước

Chi phí này bao gồm chi phí lúc nộp hồ sơ thành lập và chi phí công bố thông tin, được quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần và bắt buộc phải đóng tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng cách trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

Đây là khoản tiền bắt buộc để hồ sơ được tiếp nhận và xử lý, bởi vậy sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.

Chi phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Với mức phí theo quy định là 100.000 đồng/lần, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì chỉ cần gõ mã số thuế lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ ra thông tin công ty chi tiết về:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

Nếu trường hợp không được cấp đăng ký doanh nghiệp do không đủ điều kiện thì lệ phí này có thể được hoàn trả cho người nộp hồ sơ

Các chi phí phát sinh khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Chi phí mua biển hiệu công ty

Thường sẽ sử dụng biển mica với kích thước vừa phải, giá từ 250.000 – 400.000 đồng. Nội dung của biển gồm:

 • Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);
 • Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Địa chỉ, điện thoại.

Chi phí khắc dấu tròn và dấu chức danh để phục vụ hoạt động kinh doanh

Dấu tròn là dấu thường được sử dụng trong các giao dịch bằng văn bản giấy khi hoạt động kinh doanh. Còn dấu chức danh thường là dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hiện tại, dấu được cung cấp bởi các cơ sở khắc dấu và mức phí này sẽ do bên khắc dấu ấn định. Thường thì chi phí này rơi vào khoảng:

 • Giá dấu tròn doanh nghiệp: 400.000 – 450.000 VNĐ
 • Giá dấu chức danh: 80.000 – 100.000 VNĐ

Chi phí mua chữ ký số phục vụ giao dịch điện tử

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác: Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa; Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

Về bản chất, nó là dấu của doanh nghiệp nhưng được dùng trong các giao dịch diện tử. Có nhiều đơn vị viễn thông cung cấp chữ ký số như Viettel, FPT, Misa, Vinaphone và giá giao động 1.500.000 – 1.800.000/năm

Chi phí mở tài khoản ngân hàng công ty

Tài khoản này được sử dụng để giao dịch trực tuyến và điểm lợi nhất là với những khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản của mình thì mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Mức phí này do các ngân hàng ấn định và phí duy trì tài khoản thường là 1.000.000 VNĐ trở lên.

Lệ phí môn bài

Được đóng theo mức vốn điều lệ của doanh nghiệp khi đăng ký. Theo đó:

 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Chi phí mua hóa đơn điện tử VAT

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán và giá của hóa đơn sẽ tùy vào số lượng hóa đơn mua. Với đơn vị mới thành lập thì hãy lựa chọn gói 300.000 hóa đơn hoặc thấp hơn. Giá bán thường 350.000 đồng, chi phí khởi tạo là 500.000 đồng

Có nên bỏ chi phí thành lập công ty tnhh 2 thành viên cho bên dịch vụ không?

Với tư cách là người đã từng thực hiện các thủ tục trực tiếp, có thể thấy nên sử dụng dịch vụ để làm bởi sẽ có những vấn đề phát sinh mà mình không tự xử lý được. Đơn vị dịch vụ là người tư vấn thì họ sẽ biết được quy trình, thủ tục, cần phải có gì và nếu ra thông báo sẽ bổ sung, sửa đổi những gì. Chính điều này sẽ rút ngắn được việc xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên với chi phí bỏ ra xứng đáng.

Trên đây là bài viết của Đức Khôi về chi phí thành lập công ty tnhh 2 thành viên là bao nhiêu cũng phải tuân thủ theo giá nhà nước và giá thị trường. Để đảm bảo nhanh chóng và được tư vấn hiệu quả, giải quyết nhanh gọn các vấn đề phát sinh, các bạn có thể lựa chọn hình thức sử dụng dịch vụ. Tùy vào mong muốn của mình, sẽ có những gói dịch vụ phù hợp để các bạn chọn lựa.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận