Tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên miễn phí 24/24

Đức Khôi 29/12/2023
Tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Thành lập công ty tnhh 2 thành viên là một nhu cầu phổ biến bởi đây là một loại hình phù hợp với đặc điểm kinh doanh của phần lớn người Việt Nam. Tuy nhiên, việc thành lập loại hình này cũng không phải quá dễ dàng nếu không nắm được những quy định pháp luật cơ bản. Tại bài viết bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật tới các bạn những thông tin chi tiết về thành lập mô hình này.

Hướng dẫn các bước thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Chuẩn bị hồ sơ trọn bộ để thành lập

Để thành lập được công ty tnhh 2 thành viên trở lên, phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ. Hồ sơ đó không chỉ đáp ứng yêu cầu về hình thức mà còn phải đảm bảo về yếu tố nội dung. Điều này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Hồ sơ gồm:

STT Tên giấy tờ Yêu cầu Mẫu (Nếu có)
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Phải điền hết các trường thông tin theo trụ sở địa điểm chính dự định thành lập, CCCD/CMND.

Phải là bản in và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Phụ lục I-3 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
Điều lệ công ty Có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 24, Luật doanh nghiệp 2020
Danh sách thành viên Phải có thông tin theo CCCD/CMND còn hiệu lực, số vốn góp và chữ ký của từng người Phụ lục I-6 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Phải còn hiệu lực đến thời điểm thành lập
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự Phải còn hiệu lực đến thời điểm thành lập Phụ lục I-10 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Phải còn hiệu lực đến thời điểm thành lập

Nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết

Để thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên, người nộp hồ sơ có thể sử dụng 03 phương thức sau:

Nộp hồ trực tiếp qua hệ thống một hoặc qua dịch vụ bưu chính của Sở kế hoạch và đầu tư

 • Người nộp hồ sơ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ trọn bộ của công ty tnhh 2 thành viên trở lên và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 • Đối với hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc
 • Đối với hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh có sử dụng chữ ký số công cộng

 • Người nộp hồ sơ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ (Bản scan) trọn bộ của công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Người nộp hồ sơ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ (Bản scan) trọn bộ của công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Các chi phí cần lưu tâm khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Chi phí nhà nước khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Bao gồm:

Phí nhà nước: 50.000 đồng/lần (Nộp tại thời điểm hồ sơ được tiếp nhận, nộp trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến)

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Lệ phí này có thể được hoàn trả trong trường hợp doanh nghiệp đã thanh toán lệ phí công bố, lệ phí thành lập nhưng lại không được cấp đăng ký kinh doanh)

Chi phí mua biển hiệu để treo tại trụ sở chính công ty từ 250.000 – 400.000 VNĐ

Việc treo biển hiệu tại trụ sở là nghĩa vụ bắt buộc của công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Sau khi thành lập, cơ quan thuế sẽ đến kiểm tra địa điểm này có thực hiện đúng nghĩa vụ về treo biển không. Hiện pháp luật không quy định về chất liệu, kích thước của biển hiệu nhưng thông thường, các bên sẽ sử dụng biển mica, giá dao động từ 250.000 – 400.000 VNĐ

 • Các nội dung của biển hiệu phải có:
 • Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);
 • Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Địa chỉ, điện thoại.

Chi phí khắc dấu tròn và dấu chức danh

Việc sử dụng dấu tròn sẽ tạo điều kiện cho công ty tnhh 2 thành viên trở lên trong quá trình kinh doanh của mình và sẽ do các đơn vị khắc dấu tư nhân cung cấp. Giá dao động ở mức:

 • Giá dấu tròn doanh nghiệp: 400.000 – 450.000 VNĐ
 • Giá dấu chức danh: 80.000 – 100.000 VNĐ

Chi phí mua chữ ký số cho công ty tnhh 2 thành viên

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác: Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa; Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

Tùy vào giá niêm yết bên cung cấp chữ ký số mà chi phí có thể linh hoạt. Hiện nay, có một số bên uy tín cung cấp chữ ký số điện tử có thể kể đến như Viettel, FPT, Misa, Vinaphone và giá giao động 1.500.000 – 1.800.000/năm

Chi phí mở tài khoản ngân hàng của công ty

Tài khoản ngân hàng của công ty cực kì có ích trong việc hưởng các chính sách về thuế cho công ty tnhh 2 thành viên trở lên bởi pháp luật quy định với những khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản của mình thì mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mức phí này do các ngân hàng ấn định và phí duy trì tài khoản thường là 1.000.000 VNĐ trở lên.

Lệ phí môn bài

Lệ phí này của công ty tnhh 2 thành viên được đóng theo mức vốn điều lệ của công ty khi đăng ký. Theo đó:

Công ty có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

Công ty có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Chi phí mua hóa đơn điện tử VAT

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán và giá của hóa đơn sẽ tùy vào số lượng hóa đơn mua. Với đơn vị mới thành lập thì ưu tiên lựa chọn gói 300.000 – 500.000 hóa đơn. Giá bán thường 350.000 – 500.000 đồng, chi phí khởi tạo là 500.000 đồng

Hiện nay, việc thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên đang trở thành xu hướng bởi tính những ưu điểm có nó khi đặt trên bàn cây so sánh với các mô hình khác. Tuy nhiên, việc thực hiện không phải dễ dàng nếu không nắm được các quy định pháp luật hiện hành. Bởi vậy, dựa vào bài viết bên dưới, Đức Khôi hy vọng sẽ giúp được phần nào khi muốn xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận