Chi phí thành lập công ty trọn gói trong năm 2024 hết bn?

Đức Khôi 23/12/2023
Chi phí thành lập công ty trong năm 2024

Chi phí thành lập công ty bao gồm các khoản phí, lệ phí Nhà nước quy định để nộp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, bao gồm cả các chi phí liên quan khác để hoàn thiện thủ tục thành lập và nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chi phí thành lập công ty hết bao nhiêu tiền? Đã bao gồm tiền thuế chưa? Chắc hẳn là thắc mắc chung của nhiều người khi nảy lên ý tưởng thành lập công ty. Do đó, để chi tiết cho quý bạn đọc, tại bài viết bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời nội dung này. 

Chi phí thành lập công ty không dành cho đối tượng nào?

Căn cứ vào Điều 2, Thông tư số 47/2019/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, trong 02 trường hợp sau, phải nộp chi phí nhà nước thành lập công ty, gồm:

  • (1) Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
  • (2) Tổ chức, cá nhân khi sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tại Điều 5 của Thông tư này cũng chỉ rõ những đối tượng sau thì được miễn, bao gồm:

  • Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
  • Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Như vậy, hầu như khi tổ chức, cá nhân thành lập hay đăng ký thay đổi thông tin thì đều phải nộp theo mức phí mà nhà nước quy định trừ 05 trường hợp được miễn ở trên. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm thì có thể cũng không cần phải nộp phí do chính sách hỗ trợ của từng tỉnh.

Tổng chi phí thành lập công ty hết bao nhiêu tiền?

Mức chi phí nhà nước về đăng ký doanh nghiệp

Tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp như sau:

Stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

* Ghi chú:

  • Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp quy định tại mục 2 Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chỉ áp dụng đối với trường hợp yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin doanh nghiệp.
  • Cung cấp báo cáo tổng hợp về đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Báo cáo thống kê về danh sách doanh nghiệp; Báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm; Danh sách 100 doanh nghiệp theo yêu cầu; Các sản phẩm thông tin khác được xây dựng trên cơ sở chiết xuất, tổng hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản: Là việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho một tài khoản được đăng ký trước tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác và tổng hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp với số lượng lớn, trong một thời gian dài./.

Các chi phí thành lập công ty khác

Bên cạnh các chi phí trên, một số chi phí phát sinh khi thành lập công ty gồm:

STT Chi phí Lưu ý Mức giá dao động
Phí khắc dấu của doanh nghiệp Mức giá cho dấu tròn công ty dao động từ 250.000 VNĐ đến 350.000 VNĐ; Dấu chức danh của cá nhân từ 70.000 VNĐ đến 150.000 VNĐ
Phí mua chữ ký số (Token) Chữ ký số là dạng chữ ký điện tử dùng cho việc gửi báo cáo thuế qua mạng và gửi các loại báo cáo khác qua mạng mà không cần đến trực tiếp nơi cần nộp, chữ ký số thể hiện là dạng USB được mã hóa dùng thay cho chữ ký và con dấu của người đại diện theo pháp luật để ký tên lên tờ khai hoặc thao tác khác trên mạng nhằm xác định mọi thao tác là của doanh nghiệp. Chữ ký số 03 năm sử dụng giao động từ 2.000.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ
Phí mở tài khoản ngân hàng của công ty Thường thì các ngân hàng không thu phí mở tài khoản công ty. Tuy nhiên công ty cần phải đóng một khoản phí để thực hiện việc duy trì tài khoản. Mức trung bình vào khoảng 1.000.000 VNĐ
Lệ phí môn bài Doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc mới thành lập trong năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí (tức chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh). Tùy thuộc vào vốn điều lệ của doanh nghiệp:

Trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 VNĐ / năm

Từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 VNĐ / năm

Phí phát hành hóa đơn điện tử Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán Phụ thuộc vào lựa chọn của doanh nghiệp
Phí làm biển hiệu treo công ty 250.000 VNĐ – 350.000 VNĐ

Như vậy, tổng chi phí thành lập công ty trọn gói từ 5.000.000 VNĐ – 6.000.000 VNĐ đã bao gồm cả mức thuế thành lập ban đầu. Tuy nhiên, đây chỉ là mức phí áp dụng đối với tự mình thực hiện, còn khi sử dụng dịch vụ của các bên khác, mức phí sẽ cao hơn tùy vào gói mình chọn.

Công ty nên tự thực hiện thủ tục hay thuê dịch vụ thành lập công ty

Những ưu điểm và hạn chế khi tự mình thành lập công ty

Để tự mình thành lập công ty, người thực hiện phải nắm được các quy định pháp luật về hồ sơ, các soạn thảo, cách thực hiện thủ tục để có những nền tảng kiến thức cơ bản và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với hình thức này, chi phí có thể rẻ hơn nhưng cũng gặp nhiều trở ngại. Chúng tôi đã liệt kê một số ưu, nhược điểm như sau:

Ưu điểm khi tự thành lập công ty

Nắm được thông tin và trau chuốt được cho doanh nghiệp của mình trong bước đầu hoạt động, không bị lệ thuộc bởi đối tượng thứ ba

Giải quyết được tất cả các vướng mắc về thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp theo cách mình muốn, nếu có phát sinh nội dung gì thì sẽ linh hoạt giải quyết được nhanh chóng mà không cần phải qua trung gian.

Có thể tự mình thực hiện được các thủ tục khác về doanh nghiệp phát sinh về sau

Nhược điểm khi tự thành lập công ty

Mất nhiều thời gian và công sức để cho ra kết quả cuối cùng. Bởi vì chính mình là người tự soạn thảo, tự nộp hồ sơ và làm việc với chuyên viên. Trong khi các bên dịch vụ khác họ đã quen với thủ tục này.

Thời gian tiến hành hoạt động kinh doanh có thể bị chậm trễ do công ty chưa được thành lập. Chính điều này có thể là nguyên nhân gây nên những khó khăn thực hiện kế hoạch hoạt động.

Có nhiều vướng mắc mà không được hỗ trợ, đặc biệt liên quan đến thuế và các thủ tục tuân thủ sau khi thành lập.

Những ưu điểm và hạn chế khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của các đơn vị tư vấn

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của các đơn vị tư vấn

Các đơn vị tư vấn hoặc các văn phòng luật là những đơn vị có kiến thức về pháp lý, họ nắm được quy trình thực hiện và khôn khéo khi làm việc với cơ quan nhà nước. Bởi vậy, không thể phủ nhận rằng, mình chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin, ký vào hồ sơ sơ bên dịch vụ soạn thảo và chờ giấy chứng nhận thành lập công ty đến tay.

Được tư vấn, hỗ trợ các thủ tục sau khi thành lập, đặc biệt là về thuế, bảo hiểm xã hội và cùng những thủ tục tuân thủ khác. Đặc biệt, nếu doanh nghiệp phát sinh vấn đề gì, đây cũng có thể là đơn vị giải đáp thắc mắc về sau hoạt động nếu nhận được uy tín.

Nhược điểm sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của các đơn vị tư vấn

Bởi vì mức phí thành lập công ty được cung cấp bởi nhiều gói khác nhau nên bạn sẽ thắc mắc không biết nên chọn gói nào. Đồng thời, chi phí thực hiện sẽ cao hơn vì ngoài phí nhà nước, phí phát sinh khác sẽ gồm cả phí dịch vụ.

Bên cạnh đó, cũng có trường hợp gặp phải đơn vị tư vấn không uy tín, làm ảnh hưởng đến việc xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của mình.

Chi phí thành lập công ty được cung cấp bởi nhiều mức khác nhau

Để thuận tiện cho quý khách hàng khi nắm rõ các quy định về chi phí thành lập công ty, Đức Khôi xin gửi tới bạn đọc bài viết trên. Hy vọng rằng, chính điều này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt để hoàn thiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận