Luật lao đông mới nhất 2024 có những thay đổi thế nào?

Đức Khôi 16/12/2023
Luật lao đông mới nhất 2024

Bộ luật lao động năm 2019 là một quy định quan trọng trong tiến trình phát triển của pháp luật lao động và vẫn còn hiệu lực trong điều chỉnh quan hệ lao động hiện nay. Liên quan đến nội dung này, trong bài viết bên dưới là những nội dung cập nhật của chúng tôi về các điểm mới của luật lao động mới nhất 2024.

Các quy định của bộ luật lao động mới nhất 2024 về phạm vi và đối tượng điều chỉnh của luật lao động

Nếu như Bộ luật Lao động năm 2012 chỉ quy định các vấn đề giữa người lao động và người sử dụng lao động qua kết hợp đồng lao động thì điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung nếu như hai bên không duy trì mối quan hệ lao động thông qua hợp đồng lao động nhưng có thỏa thuận về mức lương tối thiểu vùng, giờ làm thêm tối đa, an toàn vệ sinh lao động thì vẫn được xem là đối tượng của hợp đồng lao động.

Các quy định của bộ luật lao động về hợp đồng lao động của luật lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Điểm mới nhất về hợp đồng lao động trong năm 2024 với những năm về trước là sự bổ sung các trường hợp: các bên giao kết hợp đồng với các tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động thì vẫn được xem là hợp đồng lao động và chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động

Như vậy, tên gọi không phải là yếu tố để xác định đó có phải là quan hệ lao động hay không mà căn cứ vào bản chất của hợp đồng đó có thực sự là làm việc, trả lương và các bên có quyền và nghĩa vụ qua lại với nhau như một quan hệ lao động chính thức hay không.

Các quy định của bộ luật lao động về hình thức giao kết hợp đồng lao động của luật lao động

Hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản (giấy hoặc văn bản điện tử) và đồng lao động giao kết bằng lời nói chỉ còn đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Như vậy, chính quy định này đã phù hợp hơn với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 vì chúng công nhận giao dịch thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu là giao dịch bằng văn bản và đã được cụ thể hóa bằng các quy định của Luật Giao dịch điện tử hiện hành.

Ngoài ra, để chặt chẽ và bao quát hơn về hình thức của hợp đồng lao động, đối với các công việc lao động mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng lao động với người lao động dưới 15 tuổi; và hợp đồng lao động với người lao động là người giúp việc gia đình thì cũng phải lập thành văn bản để bảo vệ quyền lợi cho những đối tượng này và rõ ràng khi giải quyết tranh chấp.

Các quy định của bộ luật lao động về các quy định thử việc của luật lao động

Nếu như quy định về thử việc trong hợp đồng lao động là yếu tố gây tranh cãi của . Bộ luật Lao động năm 2012 thì Bộ luật Lao động năm 2019 đã giải quyết vấn đề này.

Theo đó, nội dung quy định như sau: 

“Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc”.

Như vậy, các bên có thể thỏa thuận nội dung về thử việc hoặc thỏa thuận thành một điều khoản trong hợp đồng lao động chính thức. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Nếu như đạt yêu cầu thử việc thì là nhân sự chính thức và các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ với nhau đúng như hợp đồng và pháp luật lao động quy định. Tuy nhiên, không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng

Các quy định của bộ luật lao động về chấm dứt hợp đồng lao động

Các quy định về chấm dứt hợp đồng lao động là một điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 bởi ngoài 10 trường hợp mà hợp đồng lao động sẽ tự động bị chấm dứt theo Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 còn quy định thêm 04 trường hợp sau nữa:

  • Người sử dụng lao động không phải là cá nhân bị cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, không có người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật;
  • Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  • Trường hợp thỏa thuận thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà việc làm thử không đạt yêu cầu hoặc mỗi bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

Với các quy định mới này, Bộ luật Lao động 2019 đã cụ thể hơn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc quy định này cũng chưa bao quát được hết và còn nhiều tranh cãi.

Các quy định của bộ luật lao động về chấm dứt hợp đồng lao động khi nghỉ việc

Nếu như Bộ luật Lao động năm 2012 quy định người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn bị hết hạn ít nhất 15 ngày lịch trước ngày hợp đồng lao động chấm dứt thì Bộ luật Lao động 2019 đã mở rộng ra không chỉ đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn mà còn đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn và còn thêm hai trường hợp công việc đã hoàn thành theo thỏa thuận và hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Khi nghỉ việc, người lao động nên có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động phải được lập bằng văn bản nếu thuộc trường hợp phải thông báo bao nhiêu ngày trước khi nghỉ việc.

Với sự ra đời của Bộ luật Lao động 2019 trên tinh thần kế thừa Bộ luật lao động năm 2012 đã rà soát và cải thiện để phù hợp hơn với quy luật kinh tế thị trường, giải quyết căn bản các bất cập từ thực tiễn thi hành và tạo khung pháp lý thông thoáng, linh hoạt hơn về tuyển dụng, sử dụng lao động. Bên cạnh đó, chính bộ luật này cũng thiết thực hơn trong việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực lao động nhằm đảm bảo tính thống nhất, sự phù hợp của hệ thống pháp luật và phù hợp với các cam kết lao động ở mức độ cao hơn trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng như tương thích với các cam kết quốc tế về lao động.

Toàn bộ các nội dung trên đây là tổng hợp các quy định về pháp lao động mới nhất năm 2024 mà Đức Khôi biên soạn. Pháp luật lao động là công cụ hữu hiệu nhất để bảo vệ người lao động dựa trên một nền tảng quan hệ không công bằng và cần chi tiết, cụ thể hóa hơn. Khi có vướng mắc cần giải đáp trong lĩnh vực lao động, liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận